2009.04.14 – Onet.pl

Artykuł z okazji rocznicy pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca – http://biznes.onet.pl/lukasz-dane-mi-jest-zyc-w-czasie-wielkich-przelomo,18515,1951771,onet-wiadomosci-detal