Mój program dla Krakowa

Kraków to miasto o niezwykłej atmosferze i bogatej kulturze, które łączy w sobie historię z nowoczesnością, czyniąc je wyjątkowym miejscem do życia. Doskonale o tym wiem, ponieważ sam mieszkam tu od urodzenia. Jako obecny radny i kandydat na to stanowisko w kolejnej kadencji, zobowiązuję się do dbania o to, by nasze miasto rozwijało się dynamicznie, ale także harmonijnie – z poszanowaniem dla jego tradycji, a dobro mieszkańców Krakowa zawsze będzie moim priorytetem. Zachęcam do zapoznania się z moimi propozycjami dla Nowej Huty i Krakowa.

Dzielnica XIV – Czyżyny

Infrastruktura i transport
 • budowa przystanków autobusowych przy ul. Stella – Sawickiego, na wysokości os. Avia
 • budowa Trasy Ciepłowniczej
Przestrzeń miejska i zieleń
 • utworzenie Parku Woźniców w rejonie ul. Sołtysowskiej, wykup działek i budowa parku (środki zabezpieczone w WPF)
 • powstrzymanie dalszej chaotycznej zabudowy, szczególnie w rejonie ul. Galicyjskiej
Budynki użyteczności publicznej
 • budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w rejonie ul. Centralnej
 • budowa nowego ośrodka kultury oraz siedziby Rady Dzielnicy

Dzielnica XV – Mistrzejowice 

Infrastruktura i transport
 • rozbudowa ul. Okulickiego
 • przebudowa dróg osiedlowych i parkingów, szczególnie na os. Piastów i Bohaterów Września
 • udrożnienie dróg wyjazdowych z osiedli
Przestrzeń miejska i zieleń
 • rewitalizacja parku na os. Złotego Wieku
 • ochrona terenów zielonych przed zabudową
 • budowa wybiegu dla psów
Budynki użyteczności publicznej
 • budowa nowego kompleksu sportowego z pełnowymiarowym boiskiem

Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie

Infrastruktura i transport
 • przebudowa całości ul. Kocmyrzowskiej – dokończenie etapu do ul. Bukszpanowej, a potem dwa kolejne odcinki
 • budowa węzła przesiadkowego w rejonie ul. Blokowej oraz nowych przystanków kolejowych
 • remont ulic i chodników wewnątrz osiedli
Przestrzeń miejska i zieleń
 • dokończenie rewitalizacji Parku Zielony Jar
Budynki użyteczności publicznej
 • kontynuacja realizacji projektu basenu przy SP129 na os. Na Stoku, rozpoczęcie budowy w 2024 roku
 • budowa żłobków samorządowych

Miasto Kraków

Infrastruktura i transport
 • uruchomienie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej z prawdziwego zdarzenia
 • zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej, szczególnie składów niskopodłogowych oraz komunikacji nocnej
 • program rozwoju dla osiedli peryferyjnych, większe środki na budowę chodników, dróg i oświetlenia
 • doświetlenie wszystkich przejść dla pieszych i wymiana oświetlenia na LED-owe
 • rozbudowa systemu miejskiego monitoringu w miejscach szczególnie niebezpiecznych
Przestrzeń miejska i zieleń
 • program rewitalizacji i rozwoju terenów na obszarze kombinatu
 • zwiększenie środków na wykup terenów zielonych i powołanie Miejskiego Ogrodnika, który będzie koordynował działania związane z zielenią
Budynki użyteczności publicznej
 • budowa krytego lodowiska w Nowej Hucie
 • bezpłatne żłobki samorządowe
 • budowa toalet samoobsługowych w parkach
Pozostałe
 • program domowej opieki indywidualnej dla seniorów
 • bon na sport oraz kulturę dla dzieci i młodzieży w wysokości 600 zł rocznie

Kryte lodowisko w Nowej Hucie

Kraków zasługuje na więcej niż jedno kryte lodowisko. W nowohuckich dzielnicach mamy potencjał do tego, żeby taką taflę wykorzystać. To rozrywka, rekreacja, ale też aktywność fizyczna dla młodszych i starszych. 

Lepsza opieka dla dzieci

Razem z kandydatem na prezydenta Aleksandrem Miszalskim proponujemy bezpłatne żłobki samorządowe dla płacących podatki w Krakowie. Konieczna jest także budowa nowych żłobków i przedszkoli. Zrobimy to wykorzystując wsparcie m.in. z programu Maluch+.

Szybka Kolej Aglomeracyjna

Kolej musi stać się pełnoprawnym elementem miejskiego i metropolitalnego systemu transportowego. Ma być trwale włączona do miejskiej taryfy biletowej, uruchomione powinny zostać kolejne stacje i przystanki m.in. na Wzgórzach Krzesławickich. 

Napisz do mnie