Godziny pracy lamusowni

Godziny pracy lamusowni

Na prośbę mieszkańców zwróciłem się z zapytaniem czy możliwe jest wydłużenie godzin prac lamusowni do godz.20:00 w dni robocze i do godz.18:00 w soboty. [su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2018/12/I-lamusownia.pdf”...