Mija czwarty rok od kiedy dzięki Państwa zaufaniu uzyskałem mandat Radnego Miasta. Chciałbym przedstawić Państwu sprawozdanie z moich działań przez ostatnie 12 miesięcy oraz napisać o najważniejszych inicjatywach, które udało się zrealizować w tym czasie. W Radzie pracuję w sześciu Komisjach stałych: Innowacji, Funduszy Europejskich i Metropolii (przewodniczący), Promocji i Turystyki, Infrastruktury, Sportu i Kultury Fizycznej, Dialogu Obywatelskiego oraz Rewizyjnej. Jestem także członkiem powołanej niedawno Komisji doraźnej ds. Spółki 5020.

W 2022 roku złożyłem w różnych sprawach 71 interpelacji i zapytań. Dotyczyły one głównie kwestii, które Państwo do mnie zgłaszali. Na przykład przywrócenia linii autobusowej nr 142, likwidacji dzikich wysypisk czy poprawy bezpieczeństwa. Byłem także autorem lub współautorem 8 projektów uchwał i rezolucji. Najważniejsza z nich dotyczyła przywrócenia możliwości wykupu mieszkań komunalnych i została przyjęta przez Radę w grudniu. Inne dotyczyły m.in. środków europejskich, dopłat do ogrzewania czy uchwały antysmogowej. Spotykałem się także z mieszkańcami podczas dyżurów, które po pandemii mogły na szczęście z powrotem odbywać się w formie osobistej. W ten sposób, ale także za pośrednictwem poczty elektronicznej czy mediów społecznościowych przyjąłem od mieszkańców ponad 90 spraw, które przekazałem do różnych instytucji w formie wniosków czy interwencji.

W 2022 roku udało mi się wprowadzić do budżetu miasta kilkanaście różnych zadań inwestycyjnych. Zadania zrealizowane lub będące na końcu realizacji to m.in.:

– modernizacja parkingu przy skrzyżowaniu Wawelska/Jancarza,

– remont nakładkowy ul. Mariana Pisarka od wjazdu Stella – Sawickiego do ul. Włodarczyka,

– modernizacja chodnika ul. Poległych w Krzesławicach, strona zachodnia od Architektów do Jagiełły (Na Stoku nr 23A do nr 27A),

– modernizacja chodnika ul. Jagiełły (obustronny chodnik od ul. Jana Kazimierza do ul. Kisielewskiego),

– modernizacja sięgaczy i miejsc postojowych na os. Piastów 13 i 14,

–  remont chodnika przy bloku os. Na Skarpie 47 od strony przedszkola,

– remont chodnika/trylinki przy bloku os. Młodości 8,

– modernizacja chodnika od bloku os. Na Stoku 45 do ogródków działkowych (działka 326/50) Zarząd Zieleni Miejskiej,

– modernizacja i dosposażenie Smoczego Skweru w Zesławicach,

– remont nakładkowy ul. Załuskich przy blokach 42,43,44,

– remont boiska przy SP Jańskiego na os. Niepodległości 19,

– modernizacja parku przy Dworku Jana Matejki.

[su_image_carousel source=”media: 3163,3168,3172,3157,3164,3171,3170,3169,3167,3166,3165,3161,3160,3159,3158,3156,3155″ slides_style=”minimal” captions=”yes” link=”lightbox” target=”self” autoplay=”2″]

Kontynuowane są także zadania wieloletnie, które są dla mnie jednymi z najważniejszych w tej kadencji:

– kończony jest projekt basenu przy SP 129 na os. Na Stoku 34,

– przeprowadzono konsultacje i przygotowano koncepcję Parku Woźniców w Czyżynach (w budżecie na 2023 rok udało się zapisać środki na dokumentację projektową),

– zaktualizowano dokumentację pierwszego etapu przebudowy ul. Kocmyrzowskiej, prace powinny ruszyć w 2023 roku.

Udało się także wesprzeć realizację kilku różnych projektów skierowanych do mieszkańców tj. wyjazdy dla seniorów z Nowej Huty, Szkolna Liga Szachowa, dodatkowe zajęcia w ramach Programu Aktywności Lokalnej „Zesławice i Kantorowice”, czy Liga Tenisa Stołowego dla dzieci im. Jolanty Szatko-Nowak. Projekty te będą kontynuowane także w roku 2023.

Ciężko podsumować ostatnie 12 miesięcy zapominając o tym co rozpoczęło się w lutym, kiedy Rosjanie bezprawnie rozpoczęli wojnę na pełną skalę na terytorium Ukrainy. Polska, w tym Kraków stał się miejscem ucieczki dla Ukraińców. Do naszego miasta według szacunków przybyło Ich nawet ponad 200 tys. Podobnie jak zapewne wielu z Państwa od początku angażowałem się m.in. w organizację zbiórek darów dla uchodźców. Odpowiadałem także na zgłoszenia i przekazywałem pomysły dotyczące usprawnienia pracy wolontariuszy. W późniejszym okresie uczestniczyłem w konwojach humanitarnych do Lwowa i Kijowa. Wojna niestety nadal trwa, a my nie zapominamy o pomocy dla naszych przyjaciół zza wschodniej granicy.

Rok 2023 przynosi kolejne wyzwania. Sytuacja ekonomiczna w ostatnich miesiącach się pogarsza. Zmiany podatkowe sprawiły, że budżet Krakowa stracił nawet 800 mln złotych, cały czas bardzo wysoka jest inflacja, czekają nas podwyżki cen m.in. energii elektrycznej. Mam jednak nadzieję i zrobię wszystko żebyśmy wspólnie stawili czoła tym problemom. Wierzę, że nam się uda.

Pozostaję do Państwa dyspozycji.