Ulica Narciarska jest wykorzystywana przez MPO jako „awaryjna” dla ruchu samochodów o wysokim tonażu w dni powszednie. Otrzymałem jednak zgłoszenia od mieszkańców dotyczące dużej częstotliwości wykorzystywania tej ulicy przez ciężkie pojazdy.

[su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2022/12/Tresc_Miedzysesyjna_Lukasz-Sek_2022-09-02_2.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ INTERPELACJI[/su_button] [su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2022/12/Odp_Miedzysesyjna_Lukasz-Sek_2022-09-02_1.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ ODPOWIEDZI[/su_button]