Zwróciłem się z prośbą o przeanalizowanie możliwości i zasadności powołania Pełnomocnika ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego. Według różnych szacunków Ukraińcy to obecnie od ponad 100 do nawet 200 tys. mieszkańców Krakowa, czyli nawet 20% wszystkich mieszkańców. To ogromna liczba. Taki Pełnomocnik mógłby być osobą koordynującą wszelkiego rodzaju działania (edukacyjne, mieszkaniowe, zdrowotne itp.), być kontaktem gminy z organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w pomoc, a także być łącznikiem z przybyłymi do Krakowa Ukraińcami. Jeszcze w 2019 roku takie stanowisko zostało utworzone we Wrocławiu.

[su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2022/04/I-pełnomocnik-UA.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ INTERPELACJI[/su_button] [su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2022/04/3825o.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ ODPOWIEDZI[/su_button]