AktualnościInterpelacje

Powołanie Pełnomocnika ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego

Zwróciłem się z prośbą o przeanalizowanie możliwości i zasadności powołania Pełnomocnika ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego. Według różnych szacunków Ukraińcy to obecnie od ponad 100 do nawet 200 tys. mieszkańców Krakowa, czyli nawet 20% wszystkich mieszkańców. To ogromna liczba. Taki Pełnomocnik mógłby być osobą koordynującą wszelkiego rodzaju działania (edukacyjne, mieszkaniowe, zdrowotne itp.), być kontaktem gminy z organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w pomoc, a także być łącznikiem z przybyłymi do Krakowa Ukraińcami. Jeszcze w 2019 roku takie stanowisko zostało utworzone we Wrocławiu.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI