Mija trzeci rok od kiedy dzięki Państwa zaufaniu uzyskałem mandat Radnego Miasta. W Radzie pracuję w sześciu Komisjach: Innowacji, Funduszy Europejskich i Metropolii (przewodniczący), Promocji i Turystyki, Infrastruktury, Sportu i Kultury Fizycznej, Dialogu Obywatelskiego oraz Rewizyjnej. Chciałbym przedstawić Państwu sprawozdanie z moich działań przez ostatnie 12 miesięcy oraz napisać o najważniejszych inicjatywach, które udało się zrealizować. Na początek kilka liczb. Złożyłem w 2021 roku 67 interpelacji w bardzo różnych sprawach. Od interwencji dotyczących np. dzikich wysypisk, utrzymania zieleni czy wraków samochodów, po pomysły na ograniczenie zużycia plastiku czy utworzenie nowych linii autobusowych. Większość z nich wynikała z Państwa zgłoszeń. Byłem także autorem lub współautorem 6 projektów uchwał i rezolucji. Najważniejsze z nich moim zdaniem dotyczyły podziału środków publicznych dla samorządów, sprzeciwu wobec planów centralizacji szpitali samorządowych czy dodatkowego wsparcia dla Krakowa w zamian za organizację Igrzysk Europejskich. Regularnie prowadziłem także dyżury, które od czasu pandemii zmieniły formę na spotkania umawiane indywidualnie lub online. W tym czasie przyjąłem od mieszkańców ponad 80 spraw, które przekazałem do różnych instytucji w formie wniosków, interwencji i interpelacji.

W 2021 udało mi się także wprowadzić do budżetu miasta kilka różnych zadań inwestycyjnych takich jak: przebudowa kolejnego odcinka ul. Architektów oraz ul. Jarzębiny, budowa psiego wybiegu oraz modernizacja skate parku przy ul. Jagiełły czy budowa toalet publicznych m.in. przy cmentarzu w Grębałowie. Większość z tych inwestycji jest już zrealizowana.  W budżecie na rok 2022 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2022-2028 udało się dzięki złożonym poprawkom zapisać środki m.in. na rozpoczęcie procesu projektowego i budowę basenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 129 na os. Na Stoku 34, wykonanie koncepcji i projektu utworzenia nowego parku pomiędzy ul. Tomickiego, Sołtysowską i Nowohucką, budowę skate parku w Łuczanowicach, remont ul. Załuskich, modernizację boiska przy Szkole Podstawowej na os. Niepodległości 19 oraz projekt i modernizację Parku Zielony Jar (budowa toalety oraz wymiana i dostawienie nowych urządzeń).

Odkąd zostałem Radnym nie uchylam się także od zajmowania stanowiska w ważnych, często kontrowersyjnych sprawach i obrony praw obywatelskich. Uczestniczyłem w ostatnim roku w protestach w sprawie praw kobiet, czy pozostania Polski w Unii Europejskiej. Brałem udział w przygotowywaniu rezolucji Rady Miasta, które wspierały stanowisko pokrzywdzonych. Występowałem również kilkukrotnie w obronie terenów zielonych m.in. w Nowej Hucie. Składałem poprawki do projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz pomagałem mieszkańcom w staraniach przeciwko wycince drzew na Forcie Batowice. Staram się także wspierać różne akcji charytatywne i społeczne.

Wiem, że rok 2022 i kolejne to ciągle sporo spraw do zrobienia i interwencji do złożenia, na które Państwo czekają. Mam nadzieję, że następne lata obecnej kadencji w Radzie Miasta Krakowa będą minimum równie intensywne. Pomimo ciągłych problemów związanych z pandemią, która nas nie opuszcza, jestem dobrej myśli.

Na koniec życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, energii, siły, sukcesów i realizacji marzeń w Nowym Roku, żeby był lepszy od 2021. Pozostaję także do Państwa dyspozycji zarówno pod adresem kontakt@lukaszsek.pl, numerem telefonu 600-909-363 lub w portalach społecznościowych. Wszystkie bieżące informacje o moich działaniach znajdą Państwo na stronie www.lukaszsek.pl