Podczas sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 16 grudnia przyjęliśmy projekt budżetu miasta Krakowa na rok 2022 oraz nową Wieloletnią Prognozę Finansową. Sytuacja finansowa jest napięta, głównie w wyniku spadku wpływów po wprowadzeniu „Nowego Ładu”, ale udało się wprowadzić do budżetu i WPFu część zadań. To oczywiście nie jest dużo, jednak z zapewnień Prezydenta wynika, że w marcu 2022 powinny pojawić się nowe środki. Jeśli tak będzie na pewno będziemy zabiegać o kolejne inwestycje. Lista wprowadzonych zadań:
➡️ Remont bieżni przy SP 129 os. Na Wzgórzach 13A,
➡️ Budowa krytej pływalni przy SP 129 os. Na Stoku 34 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz elementami małej architektury (2022 – 2028, wspólnie z radnym Kazimierzem Chrzanowskim),
➡️ Budowa skateparku w Łuczanowicach (Działka 243 obręb 15 Nowa Huta) (2022 – 2025),
➡️ Park Zielony Jar Wandy budowa toalety oraz wymiana i dostawienie urządzeń (2022 – 2026),
➡️ Szkolna Liga Szachowa,
➡️ Zajęcia dla mieszkańców w ramach Programu Aktywności Lokalnej Zesławice,
➡️ Koncepcja i projekt utworzenia parku Woźniców w Czyżynach,
➡️ Aktywizacja Seniorów w Nowej Hucie (wyjazdy),
➡️ Remont nakładkowy ul. Załuskich przy blokach 42,43,44,
➡️ Instalacja lamp drogowych na odcinku ulicy Wadowskiej od Wadowa do Luboczy (2022 – 2025),
➡️ Remont boiska przy SP Jańskiego os. Niepodległości 19.
Cieszę się także, że w ramach poprawki Klubowej Klubu Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Kraków wprowadziliśmy po 1 mln zł na miejski program InVitro oraz pocovidowe wyjazdy dla młodzieży.