AktualnościInterpelacje

Basen na os. Na Stoku

Zwróciliśmy się z radnym Kazimierzem Chrzanowskim z prośbą o uwzględnienie w projekcie budżetu miasta oraz wieloletniej prognozie finansowej budowy basenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 129 na os. Na Stoku 34. W 2008 roku została przygotowana koncepcja budowy basenu w ww. miejscu.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI