AktualnościInterpelacje

Dzikie wysypisko śmieci

Otrzymałem zgłoszenia od mieszkańców dotyczące gromadzenia i spalania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych w rejonie garaży przy ul. Igołomskiej 1. Można tam znaleźć m.in. części samochodowe, szyby, płyty meblowe.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI