AktualnościInterpelacje

Droga dojazdowa do Małopolskiego Centrum Nauki

Niedawno teren, na którym ma być budowane Małopolskie Centrum Nauki i okoliczne działki gdzie są pozostałości pasa startowego zostały wpisane do rejestru zabytków. Nie wstrzymuje to budowy Centrum, które miało już wydane pozwolenie, ale nie miała go droga dojazdowa, którą zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim ma wybudować gmina od ul. Stella – Sawickiego.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI

Zwróciłem się ponownie do Prezydenta ws. drogi dojazdowej. Z odpowiedzi na pierwszą interpelację wynika, że nie ma prawomocnego pozwolenia na budowę drogi od ul. Stella – Sawickiego. Dodatkowo niedawno pojawił się artykuł, który pokazuje, że istnieją inne warianty.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI