Niedawno teren, na którym ma być budowane Małopolskie Centrum Nauki i okoliczne działki gdzie są pozostałości pasa startowego zostały wpisane do rejestru zabytków. Nie wstrzymuje to budowy Centrum, które miało już wydane pozwolenie, ale nie miała go droga dojazdowa, którą zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim ma wybudować gmina od ul. Stella – Sawickiego.

[su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2021/03/I-dojazd-Cogiteon-2.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ INTERPELACJI[/su_button] [su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2021/03/2699o.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ ODPOWIEDZI[/su_button]

Zwróciłem się ponownie do Prezydenta ws. drogi dojazdowej. Z odpowiedzi na pierwszą interpelację wynika, że nie ma prawomocnego pozwolenia na budowę drogi od ul. Stella – Sawickiego. Dodatkowo niedawno pojawił się artykuł, który pokazuje, że istnieją inne warianty.

[su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2021/03/I-dojazd-Cogiteon-3.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ INTERPELACJI[/su_button]

[su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2021/03/2791o.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ ODPOWIEDZI[/su_button]