AktualnościInterpelacje

Mieszkanie dla kurator Nowak i jej męża

W ostatnich dniach głośno było o przyznaniu mieszkania dla p. Kurator Oświaty w Małopolsce i jej męża. Otrzymali oni mieszkania w zamian za opuszczenie lokalu znajdującego się przy szkole. Z informacji medialnych wynika, że bardzo długo wybierali oni Ich zdaniem „odpowiedni” lokal gminny, który zaspokoi Ich potrzeby i odmawiali przyjęcia kilku przedstawionych mieszkań. Taka sytuacja spowodowała oburzenie opinii publicznej, moim zdaniem słusznie.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI