Samorządy przez 20 lat zarządzania szpitalami pokazały, że potrafią to robić skuteczne i efektywnie. Władze lokalne w całym kraju ze środków samorządów oraz dzięki wsparciu m.in. ze środków unijnych wyremontowały i znacznie doposażyły placówki. Włączenie ich teraz do system centralnego zarządzania spowoduje utratę wypracowanych wieloletnimi staraniami standardów. W Krakowie znajdują się obecnie trzy samorządowe jednostki ochrony zdrowia: Szpital im. Gabriela Narutowicza, Szpital im. Stefana Żeromskiego i Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie. Odkąd gmina przejęła pieczę nad tymi jednostkami cały czas podnosi standard leczenia pacjentów. Przez ostatnie 10 lat zainwestowanych w nie ok. 250 mln złotych.

[su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2021/01/R-przejęcie-szpitali.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ REZOLUCJI[/su_button]