W październiku 2018 roku odbyły się wybory samorządowego, w których dzięki Państwa zaufaniu uzyskałem mandat Radnego Miasta. W Radzie pracuję w sześciu Komisjach: Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych (przewodniczący), Promocji i Turystyki (wiceprzewodniczący), Infrastruktury, Sportu i Kultury Fizycznej, Dialogu Obywatelskiego i Rewizyjnej. Po dwóch latach chciałem przedstawić Państwu sprawozdanie z moich działań przez ten okres oraz napisać o najważniejszych inicjatywach, które udało się zrealizować. Na początek kilka liczb. Złożyłem do tej pory 130 interpelacji w bardzo różnych sprawach. Od interwencji dotyczących np. dzikich wysypisk czy wraków samochodów, po pomysły na funkcjonowanie komunikacji miejskiej czy rozwój odnawialnych źródeł energii. Byłem także autorem lub współautorem 12 projektów uchwał i rezolucji. Najważniejsze z nich moim zdaniem dotyczyły: programu „Kraków bez plastiku”, wykupu terenu zielonego przy ul. Kurzei oraz renowacji bloków z wielkiej płyty. Regularnie prowadziłem także dyżury, które od czasu pandemii zmieniły formę na spotkania umawiane indywidualnie lub online. W tym czasie przyjąłem od mieszkańców ponad 100 spraw, które przekazałem do różnych instytucji w formie wniosków, interwencji i interpelacji.

W ostatnich dwóch latach udało mi się także wprowadzić do budżetu miasta kilkanaście różnych zadań inwestycyjnych takich jak: przebudowa ul. Architektów, nakładka asfaltowa na ul. Glinik, modernizacja boiska w parku Zielony Jar oraz skate parku przy ul. Jagiełły, remont alejek w Parku Skalskiego, budowa psich wybiegów w Dzielnicy XV i Dzielnicy XVII i budowa czterech toalet. Część z tych inwestycji jest już zrealizowana, część jest w fazie przygotowawczej lub projektowej. Udało się także przekonać jednostki miejskie żeby m.in. położyć nakładkę asfaltową na ul. Bulwarowej czy przebudować fragment chodnika przy ul. Kocmyrzowskiej.

Odkąd zostałem Radnym nie uciekam od zajmowania stanowiska w kontrowersyjnych sprawach i obrony praw obywatelskich. Brałem udział w licznych protestach zarówno w sprawie obrony praworządności, praw kobiet czy równouprawnienia mniejszości. Uczestniczyłem w przygotowywaniu rezolucji Rady Miasta, które wspierały stanowisko pokrzywdzonych. Występowałem także wielokrotnie w obronie terenów zielonych w Nowej Hucie m.in. składając poprawki do planów zagospodarowania przestrzennego. Byłem również inicjatorem nadania skwerowi obok Nowohuckiego Centrum Kultury imienia Budowniczych Nowej Huty. W obecnym trudnym dla wielu z powodu pandemii czasie staram się także pomagać innym np. organizując charytatywne turnieje szachowe czy zbiórkę dla szpitali.

Wiem, że jest jeszcze sporo spraw do zrobienia i interwencji, na które Państwo czekają. Mam nadzieję, że pozostały okres kadencji w Radzie Miasta Krakowa będzie minimum równie intensywny. Pojawienie się pandemii, która nie wiadomo kiedy nas opuści pokrzyżowało na pewno sporo planów. Trzeba będzie niektóre sprawy przemyśleć lub zaprojektować na nowo. Mam jednak nadzieję, że wyjdziemy wszyscy z tych problemów jeszcze silniejsi!