AktualnościInterpelacje

Co na terenach po dawnej kopalni w Zesławicach?

W styczniu 2019 otrzymałem informację, że prace rekultywacyjne na terenie dawnej kopalni iłów w Zesławicach są prowadzone pod kątem nadanie temu obszarowi funkcji rekreacyjno – parkowych. Pojawiły się jednak w ostatnich tygodniach doniesienia, że planowana tam jest budowa osiedla mieszkaniowego. Poprosiłem Prezydenta o aktualną informację czy były lub są prowadzone postępowania o wydanie warunków zabudowy lub pozwolenia na budowę dla tego terenu.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI