W marcu zaproponowałem uczczenie pamięci o Budowniczych Nowej Huty poprzez nazwanie ulicy lub placu w Hucie Ich imieniem. Zwróciłem się z prośbą do mieszkańców aby sami wskazali, które miejsce ich zdaniem będzie odpowiednie. Więcej informacji tutaj: https://lukaszsek.pl/zrobmy-ulice-plac-imienia-budowniczych-nowej-huty/ Otrzymałem 85 propozycji, serdecznie za nie dziękuję. Przedstawiały się one następująco:
1. Plac na os. Willowym przed Pocztą – 48 wskazań
2. Plac Centralny – zmiana nazwy z im. Ronalda Reagana – 31 wskazań
3. Cześć Alei Róż – 1 wskazanie
4. Rondo Czyżyńskie – 1 wskazanie
5. Ulica Jana Kazimierza zmiana – 1 wskazanie
6. Ulica Igołomska – 1 wskazanie
7. Ulica pomiędzy ul. Daniłowskiego i Bulwarową – 1 wskazanie
8. Ulica Igołomska – 1 wskazanie
Najwięcej osób zaproponowało plac przed Pocztą na os. Willowym, który obecnie nie posiada nazwy, a zwyczajowo jest nazywany placem pocztowym. Zaraz obok niego znajduje się pierwszy blok w Nowej Hucie. Myślę, że to miejsce byłoby godnym upamiętnienia Budowniczych Nowej Huty. Przygotowałem i zgłosiłem w związku z tym projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania nazwy Plac Pocztowy im. Budowniczych Nowej Huty dla placu na os. Willowym. Projekt powinien trafić pod obrady na sesji Rady Miasta w dniu 22 maja. Mam nadzieję, że zostanie on przyjęty i będziemy mogli na 70lecie Nowej Huty uczcić pamięć tych, którzy ją budowali.

[su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2019/05/U-ulica-Budowniczych-Nowej-Huty-nadanie.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ UCHWAŁY[/su_button]

Z powodu problemów formalnych trzeba było zmienić miejsce. Jako nowe został wybrany skwer pomiędzy Nowohuckim Centrum Kultury, a os. Centrum E. Więcej informacji tutaj: https://lukaszsek.pl/skwer-budowniczych-nowej-huty-uchwalony/