AktualnościInicjatywyUchwały

Uchwała ws. renowacji bloków z wielkiej płyty

W Krakowie od początku lat 60. wybudowano sporo bloków z tzw. wielkiej płyty (płyt wielowarstwowych). Niestety w trakcie budowy nie zawsze stosowano się w pełni do zaleceń technologicznych, dużo do życzenia pozostawiała też jakość używanych materiałów. Po kilkudziesięciu latach w ww. blokach można zaobserwować nieszczelności i zarysowania płyt. W celu zapewnienia dalszego bezpiecznego i długoletniego korzystania z tych budynków przez tysiące mieszkańców Krakowa zasadne wydaje się przeprowadzenie odpowiednich badań, a następnie wsparcie koniecznych remontów i modernizacji. Według raportu Instytutu Techniki Budowlanej przygotowanego na podstawie badań przeprowadzonych w czterech województwach: mazowieckim, dolnośląskim, śląskim i łódzkim bloki te są bezpieczne do użytkowania jeszcze przez długi czas, mogą jednak wymagać poprawy m.in. łączeń między płytami.

TREŚĆ UCHWAŁY

Sprawozdanie Prezydenta z realizacji uchwały w roku 2019.

TREŚĆ SPRAWOZDANIA