W Krakowie od początku lat 60. wybudowano sporo bloków z tzw. wielkiej płyty (płyt wielowarstwowych). Niestety w trakcie budowy nie zawsze stosowano się w pełni do zaleceń technologicznych, dużo do życzenia pozostawiała też jakość używanych materiałów. Po kilkudziesięciu latach w ww. blokach można zaobserwować nieszczelności i zarysowania płyt. W celu zapewnienia dalszego bezpiecznego i długoletniego korzystania z tych budynków przez tysiące mieszkańców Krakowa zasadne wydaje się przeprowadzenie odpowiednich badań, a następnie wsparcie koniecznych remontów i modernizacji. Według raportu Instytutu Techniki Budowlanej przygotowanego na podstawie badań przeprowadzonych w czterech województwach: mazowieckim, dolnośląskim, śląskim i łódzkim bloki te są bezpieczne do użytkowania jeszcze przez długi czas, mogą jednak wymagać poprawy m.in. łączeń między płytami.

[su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2019/04/U-bloki-z-wielkiej-płyty.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ UCHWAŁY[/su_button]

Sprawozdanie Prezydenta z realizacji uchwały w roku 2019.

[su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2019/04/OR-03.0008.2.86.2019.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ SPRAWOZDANIA[/su_button]