28 stycznia 2019 roku w Nowohuckim Centrum Kultury odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej ds. przygotowania jubileuszu 70.lecia Nowej Huty. W skład Rady wchodzą m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta, Jednostek Miejskich, Domów i Ośrodków Kultury, organizacji pozarządowych, Rady Miasta i nowouhuckich Rad Dzielnic. W pierwszym spotkaniu wziął udział również Prezydent Jacek Majchrowski.

Głównym punktem posiedzenia było przedstawienie raportu z przeprowadzonych w zeszłym roku konsultacji społecznych określających potrzeby i oczekiwania mieszkańców Nowej Huty odnośnie jubileuszu. Mieszkańcy w konsultacjach zwrócili uwagę, że poza wydarzeniami kulturalnymi czy artystycznymi z okazji jubileuszu oczekują również mniejszych i większych inwestycji na terenie nowohuckich Dzielnic, które poprawią komfort życia. W konsultacjach pojawiały się pomysły m.in. dotyczące zasadzenia róż w Alei Róż, zmiany charaktery Placu Centralnego na miejsce spotkań, odnowienia neonów, wsparcia dla lokalnych artystów, rewitalizacji Kopca Wandy i Zalewu Nowohuckiego oraz stworzenia przyjaznych stref społecznych. Podczas spotkań uczestnicy wyraźnie zaznaczali także, że jubileusz powinien służyć pokazaniu możliwości i umiejętności Nowohucian. Należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie mieszkańców i lokalnych aktywistów, którzy chcieliby współuczestniczyć w przygotowaniu tegorocznych obchodów.

Po podsumowaniu konsultacji zaprezentowane zostało logo obchodów, które nawiązuje do dawnych nowohuckich plakatów oraz Alei Róż.

W kolejnej części spotkania zostały również zaprezentowane wstępne propozycje wydarzeń, które zostały przesłane przez jednostki kultury i mają uświetnić 70lecie. Zaproponowano liczne gry terenowe, gry miejskie, odtworzenie neonów w Nowej Hucie, przeniesienie w tym roku licznych wydarzeń z centrum miasta do Nowej Huty. Zaproponowano by krakowskie „noce” były skupione w Nowej Hucie, między innymi noc teatrów miałaby być zainaugurowana dużym spektaklem w Alei Róż. Przez cały czerwiec miałyby odbywać się pikniki dla mieszkańców w nowohuckich parkach. Zaproponowano też Biesiadę Nowohucką i szczególną oprawę Dni Nowej Huty.