Przygotowałem projekt rezolucji z apelem do Premiera RP o zapewnienie w budżecie państwa na rok 2019 rekompensat dla samorządów związanych z wysokimi (nawet do 60%) podwyżkami cen energii elektrycznej. Takie podwyżki mogą spowodować zwiększenie opłat za korzystanie z usług publicznych, aby tego uniknąć konieczne jest przeznaczenie dodatkowych środków dla samorządów z budżetu państwa. Obecnie wprowadzone rozwiązania nie dają gwarancji rekompensat. Rezolucja została przyjęta przez Radę Miasta Krakowa na sesji w dniu 9 stycznia 2019 roku.

[su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2018/12/R-wzrost-cen-energii.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ REZOLUCJI[/su_button]