AktualnościInicjatywyUchwały

Planowana podwyżka cen energii elektrycznej

Przygotowałem projekt rezolucji z apelem do Premiera RP o zapewnienie w budżecie państwa na rok 2019 rekompensat dla samorządów związanych z wysokimi (nawet do 60%) podwyżkami cen energii elektrycznej. Takie podwyżki mogą spowodować zwiększenie opłat za korzystanie z usług publicznych, aby tego uniknąć konieczne jest przeznaczenie dodatkowych środków dla samorządów z budżetu państwa. Obecnie wprowadzone rozwiązania nie dają gwarancji rekompensat. Rezolucja została przyjęta przez Radę Miasta Krakowa na sesji w dniu 9 stycznia 2019 roku.

TREŚĆ REZOLUCJI