Dzięki interpelacji złożonej na moją prośbę przez Radnego Miasta Aleksandra Miszalskiego udało się uzyskać informację o tym jakie są szacunkowe koszty rewitalizacji i utrzymania dworu wynikające z opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego. Szacunkowy koszt odtworzenia bryły zewnętrznej i wykonania wszystkich niezbędnych instalacji wynosi 4 miliony złotych. Poza tą kwotą potrzebne będzie jeszcze minimum kilka milinów złotych na przystosowanie wnętrz do nowych funkcji. Utrzymanie obiekty np. w celach biurowych będzie też niosło za sobą wysokie koszty miesięczne. Zarząd Zieleni Miejskiej ma podjąć w ramach dialogu technicznego rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

Pozytywną informacją jest zapewnienie, że ok. 120 m2 dworu ma być przeznaczone do dyspozycji mieszkańców Wadowa. W połączeniu z wcześniejszymi deklaracjami, że park wokół dworu pozostanie ogólnodostępny daje to realne szanse na zachowanie celów publicznych tego miejsca.

Do pobrania:
Treść interpelacji
Treść odpowiedzi