Z okazji 70lecia powstania Nowej Huty proponujemy realizację 70 dobrych uczynków w pięciu nowohuckich dzielnicach. W ramach zadania zostaną m.in. odnowione skwery, posadzone drzewa i krzewy, ustawione stojaki rowerowe i zamalowane bazgroły na murach.

70lecie Nowej Huty to dobra okazja żeby przypomnieć o jej korzeniach, ale poza organizacją wydarzeń jubileuszowych w nowohuckich dzielnicach powinien zostać także realny ślad. Nowa Huta powstawała w idei porozumienia i wzajemnego wsparcia. W ramach tego chcemy zaproponować 70 dobrych uczynków w pięciu nowohuckich dzielnicach. Mieszkańcy mieliby wybrać gdzie:
– odnowione zostanie 10 skwerów i zorganizowane na nich zostaną pikniki sąsiedzkie
– ustawione zostanie 20 stojaków rowerowych
– odmalowane zostanie 20 ścian z bazgrołów
– posadzone zostaną w 20 miejscach nowe drzewa i krzewy

Takie miejsca zostaną oznakowane jako zrealizowane na 70lecie Nowej Huty zostawiając trwały ślad po jubileuszu. Dzięki piknikom na odnowionych skwerach będzie także możliwość integracji mieszkańców i włączenia ich w obchody. W realizację zadań także powinni być włączeni mieszkańcy, którzy mogą uczestniczyć w sadzeniu drzew, zamalowywaniu bazgrołów itp. Mieszkańcy wskazywaliby przez internet miejsca realizacji konkretnych projektów z podziałem na pięć nowohuckich dzielnic. W każdej zrealizowana miałaby być 1/5 zadań czyli 2 skwery, 4 stojaki, 4 odmalowania i 4 nasadzenia.

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania:

Dzielnice nowohuckie wymagają wielu inwestycji, w tym także podstawową infrastrukturę, która od czasu powstania w wielu miejscach nie przeszła nawet drobnych remontów. 70lecie założenia Nowej Huty jest doskonałą okazją do realizacji tych inwestycji.

Nazwa Opis Koszt
Stojaki rowerowe Ustawienie 20 nowohuckich stojaków rowerowych – 20 x 1 tys. zł 20 000,00 PLN
Zamalowanie bazgrołów Zamalowanie bazgrołów na 20 ścianach – 20 x 2 tys. zł 40 000,00 PLN
Nasadzenia drzew i krzewów Nasadzenie 20 drzew i krzewów – 20 x 2 tys. zł 40 000,00 PLN
Rewitalizacja skwerów i pikniki Rewitalizacja 10 skwerów i zorganizowanie na nich sąsiedzkich pikników – 10 x 10 tys. zł 100 000,00 PLN
200 000,00 PLN
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Nazwa Opis Data
Ustawienie stojaków Ustawienie 20 nowohuckich stojaków rowerowych Luty – marzec 2019
Zamalowanie bazgrołów Zamalowanie bazgrołów na 20 ścianach Kwiecień – maj 2019
Rewitalizacja skwerów i pikniki Rewitalizacja 10 skwerów i zorganizowanie na nich sąsiedzkich pikników Maj – Lipiec 2019
Nasadzenia drzew i krzewów Nasadzenie 20 drzew i krzewów Marzec – czerwiec 2019

Projekt na stronie BO:

https://budzet.krakow.pl/projekty2018/414-70_dobrych_uczynkow_na_70_lat_nowej_huty.html

Wydarzenie na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/2038242236502159/