W ostatnich tygodniach podczas posiedzeń komisji Rady Dzielnicy XVII poruszyłem kilka ważnych dla mieszkańców tematów.
1. Wnioskowałem o naprawę chodnika wzdłuż ul. Poległych w Krzesławicach od ul. Zielony Jar do przystanku autobusowego przy bloku os. Na Stoku 51. Chodnik ten jest w coraz gorszym stanie, a jest jednym z najbardziej uczęszczanych.

2. Poprosiłem na wniosek mieszkańców o naprawę schodów prowadzących do bloku os. Na Stoku 49.

3. Złożyłem wniosek o przeprowadzenie generalnego sprzątania na terenie dzielnicy ze szczególnym uwzględnieniem chodników i parkingów pomiędzy blokami w os. Na Stoku i Na Wzgórzach.
4. Poprosiłem o ustawienie kosza na śmieci przy trzepaku obok bloku os. Na Stoku 51, zamiast plastikowego wiaderka.

5. Podczas obchodu terenów zielonych zwróciłem uwagę na konieczność przycinki drzew, szczególnie tych, które znajdują się blisko bloków i zasłaniają okna. Zadanie powinno być w najbliższym czasie zrealizowane.

Pisma i wnioski po posiedzeniach komisji trafiły do odpowiednich jednostek miejskich. Będę pilnował, aby poruszane w nich problemy zostały rozwiązane.