Zachęcam Państwa do głosownia w budżecie obywatelskim Dzielnicy XVII na projekt utworzenia Klubu Seniora w Gimnazjum nr 44.
Projekt zakłada przygotowanie w gimnazjum świetlicy na potrzeby działania Klubu Seniora. W ramach złożonego wniosku mają zostać zakupione stanowiska komputerowe, rzutnik multimedialny, nagłośnienie, sprzęt szachowy, brydżowy i wyposażenie kącika herbaciano-kawowego. W kwocie 22 tys. zł został zawarty także koszt opiekuna prowadzącego klub.

W planie są spotkania minimum raz w tygodniu. Seniorzy będą mogli skorzystać z warsztatów z obsługi komputera, zagrać w karty lub w szachy, oglądać filmy, spotkać się z ciekawymi ludźmi, specjalistami z różnych dziedzin, degustować własnoręcznie przygotowane smakołyki, uczestniczyć w imprezach kulturalnych, korzystać z sali gimnastycznej i siłowni, wybrać się na wycieczki. Klub ma służyć integracji międzypokoleniowej oraz wymianie doświadczeń pomiędzy seniorami, a młodzieżą.
Rejon Wzgórz Krzesławickich jest w większości zamieszkany przez osoby starsze, które praktycznie nie mają „swojego” miejsca w pełni przygotowanego do spędzania wolnego czasu.

BO-DL

Dzięki realizacji tego projektu Seniorzy „wzbogaciliby się” o klub tak bardzo potrzebny w naszej Dzielnicy.
23 września o godzinie 17:30 w Gimnazjum nr 44, os.Na Stoku 34 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców w sprawie projektu, serdecznie zapraszam!

Projekt „Klub Seniora” ma 11 miejsce na liście w Dzielnicy nr XVII.
Głosować można w siedzibie Rady Dzielnicy, os.Na Stoku 15 w terminach:

27 września 2014 r. 8.00 – 12.00
28 września 2014 r. 16.00 – 20.00
29 września 2014 r. 16.00 – 20.00
30 września 2014 r. 8.00 – 12.00
05 października 2014 r. 14.00 – 18.00
lub przez internet na stronie www.budzet.krakow.pl