25 kwietnia w MDK Fort 49 „Krzesławice” odbyło się pierwsze spotkanie dla mieszkańców Dzielnicy XVII dotyczące budżetu obywatelskiego. Ze strony Rady Dzielnicy uczestniczyli w spotkaniu członkowie komisji ds.Budżetu Obywatelskiego, a wszelkie zawiłości budżetu starał się tłumaczyć Paweł Musiałek z Ośrodka Studiów o Mieście. Na spotkanie przyszło ok.30 osób. Rozpoczęło się od paru zdań wstępu od członków komisji, następnie swoją prezentację na temat BO przedstawił p.Paweł Musiałek. Wyjaśnił ideę całego przedsięwzięcia oraz jego najważniejsze zagadnienia. Po prezentacji omówił także regulamin budżetu, zwracając uwagę na kilka istotnych kwestii, które muszą być spełnione, aby projekt przeszedł weryfikację formalną.

W kolejnej części przyszedł czas na pytania z sali, które dosyć szybko wykazały sporą ilość niejasności i braków w regulaminie. Mieszkańcy zauważyli, że nie jest nigdzie sprecyzowana informacja na temat głosowania: Czy można będzie głosować tylko w swojej dzielnicy? czy np. zamiast w XVII ktoś może zagłosować w Dzielnicy XVI bo jego dziecko tam chodzi do szkoły? Dużo uwag dotyczyło także internetowego sposobu głosowania, który póki co nie został jeszcze ostatecznie ustalony. Ciekawą kwestią była sprawa realizacja zwycięskich projektów, kto będzie za tą realizację odpowiadał? W przypadku np. budowy drogi sytuacja jest w miarę jasna, będzie to ZIKiT, ale co w przypadku tzw. projektów „miękkich”? Jeżeli wygra portal dla mieszkańców, kto będzie go tworzył, kto będzie nim administrował? Wszystkie pytania zostały zapisane przez p.Pawła Musiałka, obiecał, że do następnego spotkania postara się zdobyć odpowiedź na jak najwięcej z nich. Dla mieszkańców zostały także przygotowane broszury oraz mapy terenowe naszej Dzielnicy, tak aby każdy mógł sprawdzić czy projekt, które chce zgłosić ma być realizowany na terenie miejskim. Swoją pomoc zadeklarowali również członkowie komisji Rady Dzielnicy, którzy będą starali się wyjaśniać wszelkie wątpliwości mieszkańców. Następne spotkanie odbędzie się 16 maja o godz.18:00 w klubie „Dukat” w Grębałowie. Organizatorzy zachęcają mieszkańców, aby na to spotkanie przynieśli już wstępne zarysy swoich projektów, tak aby można było rozmawiać o szczegółach, zwrócić uwagę na istotne kwestie, sprawdzić kwestie formalne itd.

Po wczorajszym spotkaniu widać, że idea budżetu obywatelskiego w Krakowie jest słuszna, jednak nie do końca dopracowana. Wiele spraw wymaga doprecyzowania, tak aby mieszkańcy nie mieli żadnych wątpliwości, że to oni, w sprawiedliwy sposób, zdecydują o zwycięskich projektach. Kierunek jest dobry, trzeba popracować tylko trochę nad wykonaniem, ale to rok pilotażowy, zapewne wszyscy wyciągną z niego sporo wniosków na lata kolejne.