W poniedziałek 24 marca odbyła się w Nowohuckim Centrum Kultury kolejna z serii „Debat Nowohuckich„. Tym razem gościem spotkania była p.prezydent Magdalena Sroka, a dyskusja dotyczyła kwestii kultury, subkultury, aktywizacji kulturalnej, promocji dzielnicy, tożsamości, ale także o rewitalizacji i powstania parku kulturowego.

Na początek wystąpił chór z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 mieszczącego się na os.Słonecznym w Krakowie. „O Nowej to Hucie piosenka” w ich wykonaniu dała pozytywny impuls do właściwej dyskusji. Pani prezydent Magdalena Sroka przedstawiła prezentację dotyczące tego co obecnie dzieje się w kwestii kultury w Nowej Hucie. Mogliśmy poznać sporą ilość danych i statystyk, np. dotyczących obłożenia nowohuckich teatrów czy ilości osób uczestniczących w zajęciach w domach kultury. Prezentacja choć zawierająca bardzo dużo informacji, była jednak zbyt szczegółowa, większość mieszkańców dobrze zdaje sobie sprawę z tego co Dzielnica oferuje w tym momencie i woleliby oni skupić się na tym czego brakuje, jednak wszyscy wysłuchali prezentacji uważnie, do końca.
Debata Kultura NH
Następnie rozpoczęła się seria pytań, pomimo pełnej sali, atmosfera dyskusji była na pewno nie tak wysoka jak na pierwszym spotkaniu, dotyczącym projektu „Nowa Huta Przyszłości”. Większość pytań dotyczyła polityki miasta w kwestii lokali komunalnych w Hucie, mieszkańcy narzekali, że większość z nich zamienia się w „szmateksy, lumpeksy, awiteksy”, a w najlepszym wypadku w banki. Uwagi dotyczyły także komunikacji w rejonie instytucji kultury, czy kwot dofinansowania w ramach konkursów grantowych. Ciekawym wątkiem była także planowana rewitalizacja starej części Nowej Huty. Mieszkańcy bardzo wyraźnie zaznaczali, że oczekują nie tylko zmian w wyglądzie i estetyce budynków, ale także działań wspomagających odbudowanie więzi społecznych między mieszkańcami, sąsiadami. Pani prezydent starała się rozwiać wszelkie wątpliwości, wspierana przez radnego Tomasza Urynowicza informowała o różnych programach przygotowanych przeze miasto dla Nowej Huty. Mieszkańcy nie w każdej kwestii się zgadzali, jednak większość z nich była zadowolona z uzyskanych odpowiedzi.

Właśnie w ramach budowania tych więzi społecznych, powstał projekt forum mieszkańców Nowa Huta odNowa. Pierwsze spotkanie forum odbędzie się 31 marca o godz.18:00 w ARTzonie na os.Górali 4. Już teraz serdecznie na nie zapraszam wszystkich mieszkańców Nowej Huty! Informacje o spotkaniach będą pojawiać się na stronie www.nowahutaodnowa.pl