O mnie

W wyborach w roku 2018 zostałem wybrany Radnym Miasta Krakowa.
W Radzie Miasta pracuję w Komisjach:
– Innowacji, Funduszy Europejskich i Metropolii – Przewodniczący
– Promocji i Turystyki
– Dialogu Obywatelskiego
– Infrastruktury
– Sportu i Kultury Fizycznej
– Rewizyjnej

Urodziłem się 4 czerwca 1989 r. i całe życie mieszkam w Nowej Hucie. Ukończyłem Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące na osiedlu Piastów. Naukę kontynuowałem na Uniwersytecie Ekonomicznym (kierunek ekonomia) oraz w Akademii Górniczo-Hutniczej (kierunek marketing internetowy).
Dzięki swojemu zaangażowaniu i zaufaniu mieszkańców w 2014 roku zostałem wybrany do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Od 2016 roku jestem członkiem Zarządu Platformy Obywatelskiej w Krakowie.

Od wielu lat biorę czynny udział w lokalnym wolontariacie i współpracuję z organizacjami pozarządowymi. Ponadto, jestem prezesem Nowohuckiego Klubu Szachowego, a przez kilka lat organizowałem spotkania drużyny Sęk Team grającej w futbolowej lidze szóstek.

Moi rodzice są nauczycielami – mama Urszula od ponad 30 lat uczy języka polskiego w szkole na osiedlu Na Stoku, natomiast ojciec Grzegorz zajmuje stanowisko nauczyciela fizyki i astronomii w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach.
Wolny czas poświęcam swoim zainteresowaniom – podróżom, gotowaniu, a także czytaniu literatury faktu oraz książek biograficznych.

 

Inni o mnie:

„Znam Łukasza od wielu lat i w tym czasie przekonałem się, że jest on zaangażowany w sprawy lokalnych społeczności. Jestem pewny, że wniesie do Rady Miasta nową energię oraz będzie dbał o potrzeby mieszkańców Czyżyn i Krakowa. Zachęcam do oddania na niego głosu!”

Jerzy Woźniakiewicz
Radny Dzielnicy XIV Czyżyny

"Łukasz jest bardzo zaangażowaną i chętną do działania osobą. Mam okazję współpracować z nim na co dzień i wiem, że byłby skutecznym oraz pracowitym Radnym Miasta. Zachęcam do głosowania na Sęka!"

Aleksander Miszalski
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Małopolsce, Radny Miasta

W Radzie Dzielnicy XVII Łukasz wykazywał się zaangażowaniem w sprawy mieszkańców oraz otwartością na współpracę. Jestem przekonany, że w Radzie Miasta będzie potrafił zadbać o potrzeby naszej Dzielnicy i całego Krakowa. Zachęcam do oddania na niego głosu!

Stanisław Madej
Przewodniczący Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie