WESPRZYJ MNIE

MOJE MIASTO

Mój program wyborczy dla Krakowa, a przede wszystkim Nowej Huty
opiera się na 4 filarach.

Bezpieczeństwo

Rozbudowa sieci monitoringu, większa ilość patroli na ulicach – szczególnie w miejscach wskazywanych przez mieszkańców jako niebezpieczne, działania profilaktyczne w szkołach, lepsza kontrola punktów sprzedaży alkoholu i ich okolicy, zero tolerancji dla aktów wandalizmu, walka z nielegalnym graffiti, doświetlenie miejsc niebezpiecznych, większa ilość patroli pieszych zamiast radiowozów.

Młodzież i seniorzy

Programy aktywizacyjne skierowane przede wszystkim do młodych ludzi, lepsze rozdysponowanie pomocy społecznej, rozwój Programów Aktywności Lokalnej. Dodatkowe zajęcia z konkretnych przedmiotów w szkole: nauka mechaniki, programowania, itp. Kluby seniora, zaangażowanie w nie młodzieży, wymiana doświadczeń z seniorami. Udogodnienia dla starszych i niepełnosprawnych w miejscach użyteczności publicznej.

Infrastruktura

Większe nakłady na podstawową infrastukturę miejską, szczególnie na poprawienie stanu chodników czy dróg osiedlowych, nowe boiska, place zabaw, wybiegi dla psów i siłownie na powietrzu. Środki na rewitalizację starych osiedli, modernizację bloków z wielkiej płyty, wymianę ogrzewania na ekologiczne oraz dofinansowanie termomodernizacji.

Komunikacja

Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów, więcej niskopodłogowych tramwajów do Nowej Huty, parkingi park&ride przy pętlach tramwajowych. Budowa ścieżek rowerowych, nie tylko tam gdzie powstają nowe drogi. Uruchomienie szybkiej kolei aglomeracyjnej. Poprawa możliwości komunikacji pieszej, budowa nowych, bezpiecznych przejść.

Kierunki działań w Radzie Miasta Krakowa.

Moje pomysły na lepszy Kraków.

Inicjatywy

Moje inicjatywy i pomysły

Lokale za złotówkę

zniżki na wynajem pomieszczeń komunalnych dla nowych firm. Należy pobudzić przedsiębiorczość w Nowej Hucie i wspierać lokalny biznes


Pieniądze dla Nowej Huty

dopilnuję, aby nowohuckie Dzielnice otrzymywały jak najwięcej pieniędzy z budżetu miasta


Bezpieczna dzielnica

zero tolerancji dla wandalizmu i zdecydowana walka z nielegalnym graffiti. Czas skończyć ze stereotypami na temat Nowej Huty jako najniebezpieczniejszego obszaru Krakowa


Karta Krakowianina

bezpłatna komunikacja dla osób płacących podatki w Krakowie, preferencje w zapisach do przedszkoli i żłobków oraz zniżki w muzeach, teatrach, domach kultury i na basenach dla krakowian


Dzielnice dla mieszkańców

większy wpływ mieszkańców na planowanie inwestycji oraz wydawanie publicznych środków. To mieszkańcy powinni decydować o tym, na co idą ich pieniądze.

PROGRAMY DLA DZIELNIC XIV, XV, XVII: CZYŻYNY, MISTRZEJOWICE, WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE

Sprawy tych dzielnic są mi najbliższe dlatego mój program, z którym kandyduję na członka Rady Miasta skupia się na tej części Krakowa.

Dzielnica XIV

CZYŻYNY

GŁÓWNE ZADANIA

 • ADAPTACJA STAREJ ZAJEZDNI PRZY UL. STELLA-SAWICKIEGO NA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE ZE SKATE PARKIEM DLA MŁODZIEŻY
 • REMONT ALEJEK, REWITALIZACJA DRZEW I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W PARKU LOTNIKÓW POLSKICH

POZOSTAŁE ZADANIA

 • zwiększenie funduszy na dodatkowe patrole policyjne
 • rozbudowa systemu miejskiego monitoringu w miejscach szczególnie niebezpiecznych oraz przy sklepach monopolowych
 • dokończenie budowy ul. Dolnomłyńskiej, remonty ulic wewnątrz osiedli
 • budowa nowych ścieżek rowerowych, które pozwolą na szybkie i ekologiczne przemieszczanie się po Dzielnicy
 • ochrona terenów zielonych przed zabudową, szczególnie w rejonie Parku Lotników i dawnego pasa startowego w Czyżynach

Dzielnica XV

MISTRZEJOWICE

GŁÓWNE ZADANIA

 • REMONT PĘTLI TRAMWAJOWEJ I AUTOBUSOWEJ W MISTRZEJOWICACH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
 • ODBUDOWA AMFITEATRU W MISTRZEJOWICACH JAKO MIEJSCA KONCERTÓW I SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW
 • BUDOWA NOWYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH PRZY UL. OKULICKIEGO, JANCARZA, SREBRNYCH ORŁÓW I PIASTA KOŁODZIEJA

POZOSTAŁE ZADANIA

 • rewitalizacja Fortu Batowice i włącznie go do szlaku turystycznego nowohuckich fortów
 • zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej, szczególnie składów niskopodłogowych
 • przyjęcie programu remontu bloków z wielkiej płyty
 • zwiększenie funduszy na dodatkowe patrole policyjne
 • uruchomienie projektu Szybkiej Kolei Miejskiej, budowa przystanków w Mistrzejowicach
 • poprawa oświetlenia na terenie Dzielnicy

Dzielnica XVII

WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE

Główne zadania

 • REMONT UL. KOCMYRZOWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ WZDŁUŻ NIEJ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
 • BUDOWA BASENU PRZY GIMNAZJUM NA OS. NA STOKU
 • REWITALIZACJA TERENU I ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE WOKÓŁ ZALEWU W ZESŁAWICACH

Pozostałe zadania

 • budowa parkingu Park and Ride przy pętli tramwajowej w Grębałowie
 • podwojenie ilości pieszych patroli Policji i Straży Miejskiej
 • rozbudowa systemu miejskiego monitoringu w miejscach szczególnie niebezpiecznych oraz przy sklepach monopolowych
 • zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej, szczególnie składów niskopodłogowych
 • odrestaurowanie Dworu Badenich w Wadowie, utworzenie w nim osiedlowego Domu Kultury wraz z muzeum
 • dotacje i kredyty preferencyjne na termomodernizację domów i doradztwo energetyczne

O MNIE

Kandydat do Rady Miasta Krakowa, okręg nr 6, miejsce nr 12 (ostatnie)

Urodziłem się 4 czerwca 1989 r., całe życie mieszkam w Nowej Hucie. Ukończyłem Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące na os.Piastów. Jestem absolwentem dwóch uczelni wyższych UEKu na kierunkach ekonomia i zarządzanie oraz AGH na kierunku marketing internetowy. Angażuję się czynnie w wolontariat i działania w organizacjach pozarządowych. Jestem prezesem Nowohuckiego Klubu Szachowego oraz członkiem Klubu Jagiellońskiego. Uczestniczyłem również w licznych akcjach obywatelskich organizowanych w Nowej Hucie.

 

Kontakt

Napisz do mnie

Łukasz Sęk
kandydat do Rady Miasta Krakowa,
okręg nr 6,
miejsce nr 12 (ostatnie)

os.Na Stoku, Nowa Huta

Tel.: +48 600 909 363
E-mail: kontakt@lukaszsek.pl

Materia? sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP