Kandyduję do Rady Miasta Krakowa w okręgu nr 6 obejmującym Dzielnice XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice i XVII Wzgórza Krzesławickie.

Mam miejsce nr 3 na liście Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego - Obywatelski Kraków, czyli koalicji, w której skład wchodzą Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Przyjazny Kraków, Polskie Stronnictwo Ludowe i Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Oto moje pomysły na lepszy Kraków:

Kraków Wigor i Junior

Pakiet darmowych usług dla seniorów w tym m.in. drobne naprawy i remonty, przejazdy taksówkami, wypożyczalnia sprzętu medycznego oraz mobilna biblioteka. Wsparcie dla zakładania żłobków w miejscach pracy poprzez przyznanie ulg podatkowych. Przekazanie osobnego budżetu dla Krakowskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Krakowa.

Zieleń

Co roku 1% budżetu miasta na wykup terenów zielonych, dzięki czemu za 10 lat wszyscy mieszkańcy powinni mieć park w obrębie 7 minut spacerem. Utworzenie w każdej dzielnicy Ogrodu Międzypokoleniowego, który zintegruje młodszych i starszych.

Komunikacja

Rozwój sieci linii tramwajowych oraz budowa przystanków i uruchomienie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Wprowadzenie zmian w systemie roweru miejskiego, utworzenie nowych stacji i bezpłatne 45 minut dziennie dla osób płacących podatki w Krakowie.

Czyste powietrze

Szeroki program dopłat do termomodernizacji budynków mieszkalnych. Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej i źródeł odnawialnej energii m.in. poprzez montaż paneli słonecznych na budynkach miejskich.

Lokale za złotówkę

Zniżki na wynajem pomieszczeń komunalnych dla nowych firm przez 12 miesięcy. Należy pobudzić przedsiębiorczość w Nowej Hucie i wspierać lokalny biznes.

Dzielnice dla mieszkańców

Większy wpływ mieszkańców na planowanie inwestycji oraz dysponowanie publicznymi środkami i rozwój budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy powinni mieć głos w podejmowaniu decyzji na co zostaną przeznaczone pieniądze płynące z podatków.

 

Programy dla Dzielnic XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice i XVII Wzgórza Krzesławickie

 
Sprawy tych dzielnic są mi najbliższe dlatego mój program, z którym kandyduję na członka Rady Miasta skupia się na tej części Krakowa.

Priorytety dla Dzielnicy XIV Czyżyny:

 • Przygotowanie brakujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, które ochronią pozostałe tereny zielone szczególnie w rejonie Parku Lotników oraz dawnego pasa startowego
 • Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego wraz z zadaszonym skate parkiem oraz utworzenie parku pomiędzy ulicami Centralną, Sołtysowską i Woźniców
 • Utworzenie nowych przystanków autobusowych przy ul. Stella Sawickiego oraz Nowohuckiej
 • Budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju od ul. Srebrnych Orłów wzdłuż ul. Stella-Sawickiego do ul. Saskiej
 • Remont alejek, rozbudowa oświetlenia oraz rewitalizacja Parku Lotników Polskich
 • Rozbudowa systemu miejskiego monitoringu w miejscach szczególnie niebezpiecznych, zero tolerancji dla wandalizmu i walka z nielegalnym graffiti
 • Remont ulic i chodników wewnątrz osiedli, rozbudowa systemu dróg dla rowerów
 • Budowa nowego połączenia drogowo-pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Michała Życzkowskiego i Stella Sawickiego​

Priorytety dla Dzielnicy XV Mistrzejowice:

 • Uruchomienie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, budowa zintegrowanego przystanku i parkingu P&R przy ul. Powstańców oraz wydłużenie do niego linii tramwajowej z os. Piastów
 • Przygotowanie brakujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, które pozwolą ochronić pozostałe tereny zielone oraz zapewnią zrównoważony rozwój
 • Budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju od ul. Srebrnych Orłów wzdłuż ul. Stella-Sawickiego do ul. Saskiej
 • Rewitalizacja Fortu Batowice wraz z otaczającym go parkiem oraz utworzenie w forcie muzeum historycznego
 • Rewitalizacja parków Złotego Wieku oraz Tysiąclecia i utworzenie zielonych stref wypoczynku i rekreacji
 • Poprawa oświetlenia na terenie Dzielnicy i rozbudowa systemu miejskiego monitoringu w miejscach szczególnie niebezpiecznych, zero tolerancji dla wandalizmu i walka z nielegalnym graffiti
 • Remont ulic i chodników wewnątrz osiedli, rozbudowa systemu dróg dla rowerów
 • Przyjęcie programu remontu bloków z wielkiej płyty

Priorytety dla Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie:

 • Budowana basenu krytego przy szkole na os. Na Stoku
 • Rewitalizacja parku Zielony Jar, montaż nowych urządzeń i oświetlenia, remont budynku
 • Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Luboczy oraz przy ul. Kocmyrzowskiej i Łowińskiego
 • Rozbudowa systemu miejskiego monitoringu w miejscach szczególnie niebezpiecznych oraz zwiększenie liczby patroli Straży Miejskiej i Policji
 • Odrestaurowanie Dworu Badenich w Wadowie, utworzenie w nim osiedlowego Domu Kultury wraz z muzeum
 • Remont ul. Kocmyrzowskiej i budowa parkingów Park and Ride przy pętli tramwajowej w Grębałowie i przystanku Darwina
 • Remont ulic i chodników wewnątrz osiedli, budowa systemu dróg dla rowerów
 • Zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej, szczególnie składów niskopodłogowych oraz komunikacji nocnej
 • Ustawienie toalet samoobsługowych m.in. w ogródkach jordanowskich

O mnie

Urodziłem się 4 czerwca 1989 r. i całe życie mieszkam w Nowej Hucie. Ukończyłem Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące na osiedlu Piastów. Naukę kontynuowałem na Uniwersytecie Ekonomicznym (kierunki ekonomia i zarządzanie) oraz w Akademii Górniczo-Hutniczej (kierunek marketing internetowy). Dzięki swojemu zaangażowaniu i zaufaniu mieszkańców w 2014 roku zostałem wybrany do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Od 2016 roku jestem członkiem Zarządu Platformy Obywatelskiej w Krakowie.

Od wielu lat biorę czynny udział w lokalnym wolontariacie i współpracuję z organizacjami pozarządowymi. Ponadto, jestem prezesem Nowohuckiego Klubu Szachowego, a przez kilka lat organizowałem spotkania drużyny Sęk Team grającej w futbolowej lidze szóstek. […]

Inni o mnie:

„Znam Łukasza od wielu lat i w tym czasie przekonałem się, że jest on zaangażowany w sprawy lokalnych społeczności. Jestem pewny, że wniesie do Rady Miasta nową energię oraz będzie dbał o potrzeby mieszkańców Czyżyn i Krakowa. Zachęcam do oddania na niego głosu!”

Jerzy Woźniakiewicz
Radny Dzielnicy XIV Czyżyny

"Łukasz jest bardzo zaangażowaną i chętną do działania osobą. Mam okazję współpracować z nim na co dzień i wiem, że byłby skutecznym oraz pracowitym Radnym Miasta. Zachęcam do głosowania na Sęka!"

Aleksander Miszalski
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Małopolsce, Radny Miasta

W Radzie Dzielnicy XVII Łukasz wykazywał się zaangażowaniem w sprawy mieszkańców oraz otwartością na współpracę. Jestem przekonany, że w Radzie Miasta będzie potrafił zadbać o potrzeby naszej Dzielnicy i całego Krakowa. Zachęcam do oddania na niego głosu!  

Stanisław Madej
Przewodniczący Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie