Przewodniczący Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych

Na posiedzeniu 18 grudnia 2018 r. członkowie Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa poparli moją kandydaturę na stanowisko przewodniczącego komisji. Dzień później kandydatura ta została zatwierdzona przez Radę Miasta. Serdecznie dziękuję za […]