AktualnościInterpelacje

Likwidacja ogródków działkowych przy ul. Petöfiego

Otrzymałem zgłoszenia od mieszkańców, że na ogrodzeniu działek przy ul. Petöfiego pojawiły się kartki wzywające ich do opuszczenia tego miejsca. Prace nie zostały zgłoszone, brak też jest tablicy informacyjnej o pracach budowlanych.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI