AktualnościInterpelacje

Zły stan przystanków przy al. Solidarności

Nawierzchnia chodnika przy przystankach Struga, szczególnie tym o numerze 06 jest bardzo zniszczona. Płytki chodnikowe pofalowane i klawiszujące. Utrudnia to korzystanie z przystanku, szczególnie po opadach deszczu. Trzeba wtedy tam stać w wysokim błocie i kałużach.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI