Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa z grudnia 2022 ruszyła możliwość złożenia wniosków o wykup mieszkania komunalnego (więcej o uchwale tutaj: https://lukaszsek.pl/2022/12/uchwala-ws-sprzedazy-mieszkan-komunalnych/).

Główne warunki jakie należy spełnić żeby móc starać się o wykup to:

  • posiadanie umowy najmu lokalu zawartej na czas nieokreślony,
  • lokal, który zajmuje najemca i chce wykupić, musiał być wybudowany lub nabyty przez gminę przed 1 stycznia 1999 roku,
  • lokator nie może mieć innych nieruchomości.

Cena sprzedaży lokalu będzie mogła być wpłacona jednorazowo lub rozłożona na oprocentowane raty. W ramach ww. uchwały nie można wykupić mieszkań wynajmowanych w ramach programu „Mieszkanie za remont”. Termin składania wniosków kończy się 31 grudnia 2023 r. Dla ważności wniosku liczy się data złożenia.

Szczegóły i dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku są dostępne do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W pierwszej kolejności należy pobrać i wypełnić wniosek oraz oświadczenie. Dokumenty należy złożyć w Zarządzie Budynków Komunalnych – osobiście (w wybranym punkcie) lub pocztą. Więcej informacji tutaj.