AktualnościInterpelacje

Konsultacje ws. uchwały antysmogowej

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W skrócie zmiana ta ma dotyczyć wydłużenia o rok (z końca 2022 na koniec 2023r.) wejścia w życie zakazu stosowania w Małopolsce m.in. kotłów bezklasowych czyli tzw. kopciuchów. Byłoby to działanie sprzeczne z interesem mieszkańców Krakowa, którzy chcą oddychać czystym powietrzem i do 2019 roku wymienili ze wsparciem miasta kilkadziesiąt tysięcy palenisk.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI