Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W skrócie zmiana ta ma dotyczyć wydłużenia o rok (z końca 2022 na koniec 2023r.) wejścia w życie zakazu stosowania w Małopolsce m.in. kotłów bezklasowych czyli tzw. kopciuchów. Byłoby to działanie sprzeczne z interesem mieszkańców Krakowa, którzy chcą oddychać czystym powietrzem i do 2019 roku wymienili ze wsparciem miasta kilkadziesiąt tysięcy palenisk.

[su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2022/12/Tresc_Miedzysesyjna_Lukasz-Sek_2022-08-04_2.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ INTERPELACJI[/su_button] [su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2022/12/Odp_Miedzysesyjna_Lukasz-Sek_2022-08-04_3.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ ODPOWIEDZI[/su_button]