Zwróciłem się do Prezydenta z prośbą o przeanalizowanie możliwości powołania Rady Programowej ds. Miejskich Mediów. Rada powinna zajmować się nadzorowaniem oraz opiniowaniem okresowym kierunków i treści wydawanych przez miejskie media. Podobnie jak w przypadku Rad Programowych powoływanych na podstawie Ustawy o radiofonii i telewizji z tą różnicą, że Rada powinna pracować społecznie.

[su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2022/07/I-rada-programowa.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ INTERPELACJI[/su_button] [su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2022/07/4147o.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ ODPOWIEDZI[/su_button]