AktualnościUchwały

Rezolucja z apelem o wyrównanie strat dla samorządów

Konieczne jest zwiększenie procentowego udziału samorządów we wpływach z PIT o min. 10% z obecnych 38,34%. Bez tych zmian samorządy pozostaną nagle bez znacznej części głównego ze źródeł dochodów. Dla Krakowa zmiany w PIT zapowiedziane przez Rząd oznaczają nawet ok. 500 milionów złotych rocznie mniej w budżecie. Przygotowałem projekt rezolucji skierowanej do Premiera w tej sprawie. Rada Miasta Krakowa na sesji 30 marca 2022 zdecydowała o przyjęciu rezolucji.
Wystąpienie na Sesji:

TREŚĆ REZOLUCJI