AktualnościInterpelacje

Oświetlenie ul. Petöfiego

Na wniosek mieszkańców zwróciłem się z prośbą o analizę możliwości zamontowania oświetlenia na środkowym odcinku ul. Petöfiego, wzdłuż ogródków działkowych i wodociągów w celu poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI