AktualnościInterpelacje

Praca zdalna w Urzędzie Miasta Krakowa

Obecnie jesteśmy świadkami wzrostu liczby zakażonych w Polsce wirusem SARS-CoV-2. Według stanu z dnia 12.11.2021 r. z danych pochodzących bezpośrednio z Ministerstwa Zdrowia liczba nowych zakażonych w Krakowie wynosi 375 natomiast liczba osób objętych kwarantanną wynosi ponad 6 tysięcy. Jest to niewątpliwie wzrost w porównaniu z okresem letnim. Wielu pracowników administracji samorządowej w naszym mieście wykonując swoją pracę ma bezpośredni kontakt z mieszkańcami.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI