AktualnościInterpelacje

Wycinka drzew na terenie Fortu 48 Batowice

Planowana jest wycinka drzew na terenie Fortu 48 Batowice. Zarząd Budynków Komunalnych uzyskał pozwolenie na wycinkę 114 drzew, które rosną na tym obszarze. Jako uzasadnienie podane są m.in. zły stan drzew, zagrożenie dla pozostałości zabytkowego Fortu oraz ryzyko wywrotu lub złamania samoczynnego.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI

Informacje zawarte w odpowiedzi nie są dla okolicznych mieszkańców wystarczającym wytłumaczeniem dla wycinki ponad 100 drzew. Rozpoczęli Oni zbiórkę podpisów pod petycją ws. wstrzymania zaplanowanej wycinki – tutaj treść petycji. Postanowiłem złożyć drugą interpelację w tej sprawie z prośbą o zorganizowanie szerokiego spotkania.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI