Deweloper, który buduje bloki na os. Na Wzgórzach ma zapewnić do nich dojazd i ma powstać od sięgacz ul. Architektów pomiędzy Szkołą Podstawową nr 129 oraz blokami os. Na Wzgórzach 14A i 15A. Mieszkańcy tych bloków nie otrzymali zgody na to aby być stroną w postępowaniu na udzielenie pozwolenia na budowę mimo tego, że wpływa ona w bezpośredni sposób na ww. bloki. Wspólnie z Radną Renatą Kucharską złożyliśmy interpelację w tej sprawie.

[su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2021/03/I-inwestycja-Wzgórza.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ INTERPELACJI[/su_button] [su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2021/03/2759oŁS.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ ODPOWIEDZI[/su_button]

Po przedstawieniu odpowiedzi na pierwszą interpelację mieszkańcom pojawiły się kolejne wątpliwości i pytania, w związku z tym ponowiliśmy interpelację w kilku sprawach.

[su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2021/03/I-inwestycja-Wzgórza-2.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ INTERPELACJI[/su_button]