AktualnościInterpelacje

Budowa drogi pod oknami na os. Wzgórza Krzesławickie

Deweloper, który buduje bloki na os. Na Wzgórzach ma zapewnić do nich dojazd i ma powstać od sięgacz ul. Architektów pomiędzy Szkołą Podstawową nr 129 oraz blokami os. Na Wzgórzach 14A i 15A. Mieszkańcy tych bloków nie otrzymali zgody na to aby być stroną w postępowaniu na udzielenie pozwolenia na budowę mimo tego, że wpływa ona w bezpośredni sposób na ww. bloki. Wspólnie z Radną Renatą Kucharską złożyliśmy interpelację w tej sprawie.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI

Po przedstawieniu odpowiedzi na pierwszą interpelację mieszkańcom pojawiły się kolejne wątpliwości i pytania, w związku z tym ponowiliśmy interpelację w kilku sprawach.

TREŚĆ INTERPELACJI