W przetargu w 2018 roku wybrano wykonawcę przebudowy ulicy Kocmyrzowskiej. Firma „Budimex” miała przygotować dokumentację, a następnie przeprowadzić roboty budowlane. Niestety przygotowanie dokumentacji mocno się opóźniało. Pierwszy projekt nie uzyskał pozytywnej opinii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad co do fragmentu styku z planowaną drogą S7. Konieczne było wprowadzenie stosownych korekt do projektu, jego kolejna wersja uzyskała już pozytywną opinię. Jednak wykonawca zażądał od gminy dużej dopłaty z uwagi na dodatkowe prace, które miały być zrealizowane zgodnie ze zmienionym projektem. Trwały rozmowy, próby wyjścia z impasu, skończyło się na przeprowadzeniu mediacji przed Prokuratorią Generalną. Umowa została rozwiązana obustronnie, a gmina stała się właścicielem przygotowanych wcześniej dokumentów.
Taka sytuacja oznaczała niestety powrót prawie do punktu wyjścia jeżeli chodzi o tą strategiczną dla tego rejonu miasta inwestycję. Podjęliśmy rozmowy z udziałem Andrzeja Kuliga – zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa i Andrzeja Dziedzica – Przewodniczącego Rady Dzielnicy XVII aby poszukać jakieś rozwiązania, które pozwoli jednak na stosunkowo szybkie rozpoczęcie tej inwestycji. Ustaliliśmy, że pomysłem może być podzielenie ulicy na dwa odcinki: od granic miasta do ul. Kantorowickiej i od ul. Kantorowickiej do węzła Grębałów trasy S7, ponieważ oba te odcinki mają różną skalę trudności jeżeli chodzi o przygotowanie dokumentacji itp. Ta propozycja została zaakceptowana, a następnie potwierdzona przez Łukasza Szewczyka – dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich. Dzięki rozmowom udało się także w budżecie miasta na rok 2021 zapisać środki na przygotowanie projektu przebudowy oraz koncepcji pozostałego odcinka ul. Kocmyrzowskiej czyli od węzła Grębałów do ul. Bulwarowej. ZIM obecnie przygotowuje się do ogłoszenia przetargów, prowadzi także rozmowy z GDDKiA, aby część przebudowy zrealizować w ramach budowy trasy S7, dzięki czemu będzie można dobrze skoordynować te inwestycje, które wiążą się m.in. z przesunięciem linii tramwajowej. Sprawę będę monitorował i informował o postępach, jest szansa na przygotowanie projektów w roku 2022 i później ogłoszenie przetargów na wykonanie. Poniżej video przygotowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich odnośnie aktualnej sytuacji: