AktualnościInterpelacje

Zanieczyszczona rzeka Dłubnia

Mieszkańcy informują, że notorycznie w okolicy ul. Makuszyńskiego rzeka Dłubnia jest zaśmiecona. Zarówno w wodzie jak i na brzegu można znaleźć sporo odpadów. Jest to niestety sytuacja ciągła, doraźne interwencje nie przynoszą skutków.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI