W maju 2019r. Rada Miasta przyjęła poprawkę moją i Michała Drewnickiego do planu zagospodarowania przestrzennego „Czyżyny – AWF” ws. ochrony terenów zielonych przy Parku Lotników Polskich. Plan trafił do ponownego wyłożenia i wrócił teraz do przyjęcia przez Radę. Przyjęcie go w takim kształcie da szansę na uratowanie terenów zielonych przy Rondzie Dywizjonu 308 i dołączenie ich do Park Lotników Polskich. Niestety została złożona poprawka, która ma cofnąć te zapisy i dopuścić do zabudowy tego obszaru przez inwestora. Ma tam powstać ogromny kompleks biurowy. Ja się na to nie zgodzę. TAK dla powiększenia Parku Lotników, NIE dla zabudowy zieleni!
Jeżeli chcecie Państwo pomóc w obronie terenów zielonych zachęcam do kontaktu z Radnymi Miasta i przesłania im apelu o to żeby nie zabudowywać tego obszaru. Adresy email Radnych można znaleźć tutaj: https://bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=15433 Głosowanie w sprawie planu odbędzie się prawdopodobnie na sesji Rady Miasta w dniu 18 listopada. Zachęcam do oglądnięcia pierwszego odcinka mojego programu #SękWTym gdzie znajdą Państwo więcej informacji na ten temat:

Rada Miasta przyjęła niestety na sesji 18 listopada 2020r. poprawkę, która pozwala na zabudowę tego obszaru. Plan trafił do ponownego wyłożenia publicznego, były do niego składane uwagi i wrócił jako projekt uchwały na sesję Rady Miasta Krakowa. Mieszkańcy złożyli uwagi, aby teren pod zabudowę zmienić na teren zieleni parkowej tak jak wnioskowaliśmy w maju 2019 roku, jednak w projekcie uchwały Prezydent odrzuca te uwagi. Złożyłem więc poprawkę do projektu, której przyjęcie będzie skutkować przyjęciem uwag mieszkańców, dzięki czemu przeznaczenie tego terenu w planie zagospodarowania przestrzennego to byłby teren zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny park miejski. Jeżeli uda się przyjąć poprawkę, a następnie plan zagospodarowania wraz z nią to otworzy możliwość wykupienia tego terenu z rąk prywatnych i utworzenia tam parku.

[su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2020/11/P-Czyżyny-Awf-ver-2.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ POPRAWKI[/su_button]