AktualnościInterpelacje

Likwidacja wielkiego pieca w Nowej Hucie

Złożyłem do Prezydenta interpelację z prośbą o powołanie zespołu zadaniowego na kształt okrągłego stołu, który odbył się w styczniu br. w sprawie kombinatu. Celem zespołu miałoby być przygotowanie planu pomocowego dla osób, które stracą pracę oraz długofalowej strategii dotyczącej terenów niewykorzystywanych przez ArcelorMittal Poland.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI