Podczas posiedzenia Komisji Sportu Rady Miasta Krakowa 25 sierpnia 2020 rozmawialiśmy o konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania terenu wokół Stadionu Miejskiego przy ul. Reymonta 22, na którym mecze rozgrywa Wisła Kraków.
Skrót wypowiedzi podczas Komisji:

Biuro Projektowe Archetus:
Wielu już mówiono na ten temat, od jakiegoś czasu dyskutujemy o tym jak zagospodarować teren wokół stadionu. Musimy trzymać się zapisów miejscowego planu i wszystkich przepisów, a równocześnie jak najlepiej uwzględnić wnioski strony społecznej. Liczymy, że nasz pomysł jest ok, ale oczywiście jesteśmy otwarci na dyskusję i uwagi.Zajmujemy się jedynie otoczeniem stadionu obecnie (pole zakreskowane na planszy 1)To co jest kluczowe to zgodność z miejscowym planem, który określa np. że powinien być zapewniony parking na 1200 miejsc dla samochodów oraz 40 dla autokarów. (plansza 2)Skrótowa analiza obecnego zagospodarowania i cele. Wyszczególnione najważniejsze elementy negatywne obecnej przestrzeni. Jednym z głównych założeń jest otwarcie obiektów na mieszkańców i użytkowników oraz Park Jordana. Proponujemy także przywrócenie jak największych terenów zielonych tam gdzie to możliwe. (plansza 3)W ramach konsultacji wewnętrznych przygotowaliśmy na początku 2 warianty. Wariant pierwszy zakładał, że od strony Błoń nie będzie żadnej nowej „kubatury” i w nim parking był wpisany po przeciwnej stronie. Jesteśmy na bardzo wczesnej fazie projektowej, to jest poziom planistyczny, a nie konkretnego planowania. Wariant II – Rewizja 2 jest aktualną propozycją powstałą po konsultacjach wewnętrznych. (plansze 5 i 6).

[su_custom_gallery source=”media: 2153,2154,2155,2156,2157,2158″ link=”lightbox” target=”blank” width=”200″ height=”200″ title=”never”]

Dawid Błaszczykowski Prezes Wisła Kraków SA:
Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Cieszymy się, że uczestniczymy w tym procesie konsultacji i że nasze uwagi są zbieżne ze stanowiskiem ZIS, Radnych i Rady Dzielnicy V. Cieszymy się szczególnie z zaproponowanych boisk od strony Błoń, tak aby młodzi piłkarze mogli obserwować stadion gdzie mogą zagrać w przyszłości.

Piotr Leśkiewicz Prezes Socios Kraków:
Jestem tutaj jako Prezes Socios i głos kibiców. Chcę podziękować za to, że uwzględniono w tych propozycjach miejsce pod pomnik Henryka Reymana, który dla kibiców Wisły jest bohaterem. Dziękujemy także za zapisanie w propozycjach Alei Zasłużonych i uwzględnienie miejsca na Muzeum Wisły Kraków. Mamy nadzieję, że takie Muzeum w końcu powstanie. Cieszymy się także z pomysłów na otwarcie Stadionu w kierunku Parku Jordana i uważamy za dobry pomysł połączenie tych przestrzeni. Chętnie dalej będziemy uczestniczyć we wszelkich dyskusjach.

Łukasz Sęk Radny Miasta Krakowa:
Cieszę się, że te stanowiska wielu stron stają się coraz bardziej zbieżne. Mam pytanie o to co dalej, jakie są plany i jaki harmonogram czasowy kolejnych działań.

Marek Sobieraj Radny Miasta Krakowa:
Mam pytanie jak będą wysokie budynki planowane obok stadionu oraz czy są szacunkowe koszty tych inwestycji.

Andrzej Hawranek Radny Miasta Krakowa:
Cieszę się, że dochodzimy do konsensusu i że uchwałą przyjęta przez Radę przynosi efekty. Pytanie podobne do poprzedników kiedy te inwestycje mogą być realizowane oraz jakie są szacowane kwoty.
Stanisław Moryc Radny Miasta Krakowa:
Dziękuję za informację, nasze dzisiejsze posiedzenie jest także jednym z elementów tego całego procesu konsultacji ws. zagospodarowania terenu obok stadionu. Powinno teraz nastąpić otwarcie szerokiego procesu.

Adam Migdał Radny Miasta Krakowa:
Cieszę się, że dzisiaj usłyszałem, że z każdej strony jest pozytywna opinia na temat aktualnych planów, szczególnie ze strony Wisły Kraków. Dziękuję Panu Dyrektorowi Kowalowi za doprowadzenie do takiego porozumienia.

Jakub Kosek Radny Miasta Krakowa:
Mam pytanie czy jest przewidziana strefa gastronomiczna wokół stadionu lub w parterze obiektu.

Krzysztof Kowal dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w odpowiedzi na pytania:
Mam nadzieję, że w tym roku zakończymy konsultacje społeczne i potem uda się przygotować koncepcję. Później przygotowanie projektów na podstawie koncepcji. Zakładamy, że przełom 2021/22 to uzyskanie pozwoleń na budowę.Na tym etapie nie znamy kosztorysu, jest za dużo niewiadomych. Dopiero po przygotowaniu finalnej koncepcji będziemy znali koszt inwestycji.Co do wysokości budynków na ten moment za wcześnie o tym mówić.Póki co mówimy o funkcjach obiektów, a nie szczegółach ich wyglądu. Nie będziemy chcieli zasłaniać stadionu innymi budynkami.Jeżeli chodzi o gastronomię obecnie już mamy na stadionie takie miejsce gdzie może być ona prowadzona, póki co nie znalazł się operator tych miejsc, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Jeżeli chodzi o nowy projekt to myślę, że także takie miejsca się pojawią.

Stanisław Moryc Radny Miasta Krakowa:
Do 30 września zakończymy proces konsultacji. Będziemy czekać na uwagi od mieszkańców, które będą spływać na podane niedługo adresy mailowe i przesłać uwagi dotyczącego przedłożonych planów.