W ostatnich latach wraz ze zwiększeniem tempa zabudowy Krakowa, podczas inwestycji mieszkaniowych większość inwestorów zawiera dodatkowe umowy z Gminą Kraków dotyczące budowy infrastruktury towarzyszącej m.in. dróg i chodników. Niestety często umowy te nie są realizowane w wyznaczonym terminie lub zakresie.

[su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2020/08/I-umowy-kompensacyjne.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ INTERPELACJI[/su_button] [su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2020/08/2114o.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ ODPOWIEDZI[/su_button] [su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2020/08/2114ozał.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDZI[/su_button]