AktualnościInterpelacje

Umowy kompensacyjne przy inwestycjach mieszkaniowych

W ostatnich latach wraz ze zwiększeniem tempa zabudowy Krakowa, podczas inwestycji mieszkaniowych większość inwestorów zawiera dodatkowe umowy z Gminą Kraków dotyczące budowy infrastruktury towarzyszącej m.in. dróg i chodników. Niestety często umowy te nie są realizowane w wyznaczonym terminie lub zakresie.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDZI