AktualnościInicjatywyUchwały

Rezolucja ws. ochrony terenu zielonego przy ul. Nowohuckiej

Wycofanie pod naciskiem mieszkańców i radnych projektu sprzedaży zielonych działek przy ul. Nowohuckiej nie daje gwarancji, że pomysł ich zabudowy nie wróci. Dlatego złożyliśmy z radnym Wojciechem Krzysztonkiem projekt rezolucji Rady Miasta Krakowa do Prezydenta ws. zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które zagwarantują pozostawienie tego obszaru jako zieleń publiczna. Mamy nadzieję, że Rada przyjmie rezolucję. Zmiana planu nie nastąpi w miesiąc czy dwa, to długi proces, ale im szybciej go zaczniemy tym szybciej teren będzie w pełni chronion.

TREŚĆ REZOLUCJI