Obszar od ulicy Centralnej do ulicy Tomickiego i dalej w kierunku Łąk Nowohuckich bogaty jest jeszcze w zieleń i roślinność. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa i w planie miejscowym wyznaczony jest na tym obszarze teren z przeznaczeniem pod zieleń urządzoną. Mogłoby to być doskonałe połączenie parkowe, które po przedłużeniu w stronę Ronda Dywizjonu 308 pozwoliłoby de facto połączyć zielonym szlakiem Plac Centralny z Parkiem Lotników Polskich. W okolicy ulic Centralnej i Sołtysowskiej powstaje w ostatnich latach coraz więcej nowych bloków. Podobnie od strony ulicy Tomickiego. Konieczne jest zabezpieczenie terenu zielonego dla mieszkańców przeznaczonego do wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportu. Przygotowałem projekt uchwały kierunkowej dla Prezydenta w tej sprawie. Projekt trafi pod obrady Rady Miasta prawdopodobnie na sesji 18 grudnia. Mam nadzieję, że go przyjmiemy i będzie początkiem działań w ramach powstanie roboczo nazwanego przeze mnie „Parku Centralnego” na tym obszarze.

[su_button url=”https://lukaszsek.pl/wp-content/uploads/2019/12/U-Park-Centralny.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#324752″ size=”5″ radius=”0″]TREŚĆ UCHWAŁY[/su_button]

Wyciąg ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa:

Wyciąg z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: