Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa 21 października jednym z punktów była „Informacja Prezydenta Miasta na temat przebudowy ulicy Kocmyrzowskiej.” Poniżej skrót najważniejszych informacji, które uzyskaliśmy ws. tej kluczowej dla tego obszaru miasta inwestycji:
– w grudniu 2018 r. został złożony pierwszy wniosek o wydanie decyzji ZRID,
– decyzja nie została wydana w związku z brakami formalnymi (brak pozytywnej opinii GDDKiA),
– wrzesień 2019 roku wydanie pozytywnej decyzji przez GDDKiA dotyczącej rozwiązań w miejscach styku ul. Kocmyrzowskiej z drogą S7,
– po tej decyzji konieczność przeprojektowania odcinka ul. Kocmyrzowskiej na styku z drogą S7, w tym wykonanie nowych podziałów działek, przeprowadzenie nowych uzgodnień, zaktualizowanie projektu sieci uzbrojenia podziemnego i ponowne uzgodnienie ZUDP,
– zaktualizowany harmonogram na ten moment: złożenie nowego wniosku o wydanie decyzji ZRID w II kwartale 2020 r., a wydanie
uprawomocnionej decyzji w I kwartale 2021 roku.

Wykonawca na ten moment szacuje, że trzeba będzie wydać ok 20 mln więcej na inwestycję w związku ze zmianą zakresu prac i koniecznością przeprojektowania inwestycji.

Najważniejsze kwestie dotyczą dalej spraw formalnych, jeżeli nie będzie kolejnych zmian i opóźnień wtedy prace ziemne zaczną się w roku 2021. W najbliższym czasie w najgorszych fragmentach ulicy (trzy razy po 100 m.) ma być położona nakładka asfaltowa. Niestety w związku z bardzo złym stanem podbudowy nie ma pewności, że ww. nakładki wytrzymają dłużej niż kilka miesięcy.