W poniedziałek 23 września 2019 roku na wniosek mój i radnej Renaty Kucharskiej na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa rozmawialiśmy o temacie odwodnienie osiedli na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Poniżej informacje przedstawione przez urzędników na posiedzeniu Komisji:

W 2018 została wykonana wariantowa koncepcja odwodnienia terenu osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Kantorowice. Raport liczy ponad 300 stron. W jego ramach przygotowano dwa warianty, z których wybrano jeden rekomendowany. Jego realizacja ma kosztować niecałe 17 milionów i podzielona jest na sześć etapów. W ramach już zarezerwowanych środków mają być realizowane inwestycje w rowy przy ul. Darwina (800 metrów), Morcinka (200 metrów), Sybiraków (800 metrów) i Zakole (1000 metrów). W roku 2022 ma się zakończyć proces przygotowania projektowo – inwestycyjnego dla całego wariantu, a następnie zostanie złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Pozostały obszar Dzielnicy XVII ma być poddany analizie odwodnienia w 2020 roku razem z obszarem Dzielnicy XVIII. W 2020 rozpocznie się także procedura dotycząca wyjaśnienia spraw własnościowych kanalizacji pomiędzy gminą Kraków a ArcelorMittal.

Po przedstawieniu tych informacji rozpoczęła się dyskusja. W jej toku dowiedzieliśmy się m.in., że niestety nie ma możliwości aby „zmusić” inwestorów prywatnych aby realizowane przez nich nowe inwestycje były w 100% zgodne z przygotowaną koncepcją. Przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę kwestie odwodnienia mają być wyłącznie konsultowane z urzędnikami, którzy odpowiadają za koncepcję. Wiemy także, że Wody Polskie zwróciły się do Urzędu Miasta ws. przejęcia od nich w zarząd cieków wodnych na terenie miasta.

Niestety uzyskane informacje nie są optymistyczne, działania związane z odwodnieniem powinny być przyśpieszone. Będziemy na pewno o to zabiegać.