AktualnościInterpelacje

Wykup terenów zielonych przy ul. Kurzei

10 lipca Rada Miasta Krakowa przyjęła mój projekt uchwały kierunkowej (więcej tutaj) w sprawie wykupu terenu przeznaczonego na zieleń przy ul. Kurzei. Wnioskuję do Prezydenta o jak najszybsze podjęcie działań w tej sprawie.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI

Druga interpelacja odnośnie tego obszaru dotyczy odpowiedzi na wniosek wspólnoty o wznowienie postępowania o wydaniu pozwolenia na budowę.

TREŚĆ INTERPELACJI TREŚĆ ODPOWIEDZI