AktualnościInicjatywyUchwały

Skwer Budowniczych Nowej Huty uchwalony!

Rada Miasta Krakowa przyjęła na sesji 10 lipca mój projekt uchwały dotyczący nadania nazwy Skwer Budowniczych Nowej Huty dla skweru pomiędzy Nowohuckim Centrum Kultury, a Centrum E. W roku 2019 przypada rocznica 70lecia założenia Nowej Huty. Utworzenie z tej okazji Skweru Budowniczych Nowej Huty jest możliwością do upamiętnienia tysięcy osób dzięki, którym dzielnica powstała. Dzięki poświeceniu tych ludzi, które często wiązało się z przeprowadzką z innych stron Polski, udało się wybudować Nową Hutę. Niezależnie od kontekstu historycznego, te osoby nie pracowały na rzecz ideologii, ale mieszkańców, którzy zasiedlili bloki, korzystali z placów zabaw, sklepów, przychodni czy szkół.

TREŚĆ UCHWAŁY